Hasteko, Nafarroako 2017-2027ko Hondakinen Planak honakoa aipatzen duelako gai organikoen bilketari buruz:

  • FORS-aren (frakzio organikoaren bilketa berezituaren) hedapena biztanleriaren %75-era iritsiko da 2020an eta %100-era ailegatuko da 2022an
  • Gai organikoen %50-aren bilketa 2020an eta %70-arena 2027an.

OLALDEAHortaz landa, gure herrien ezaugarriengatik, txikiak, barreiatuak eta etxebizitza gehienak familia bakarrarentzakoak eta lur puska bat dutenak izanik, konpostaketa gai organikoen baliatzeko erarik egoki eta gomendagarriena delakoz Bidausi Mankomunitatearen iritzitan.

Helbururik nagusiena zabortegietan uzten den hondakin kopurua murriztea da, bidenabar hain aberatsa den gai organikoen baliabide hori probestuz, orain egiten denaren alderantziz. Kontuan hartzekoa da sortzen dugun hondakinen %30-40-a gai organikoak direla eta konpostaketaren bidez bere jatorrian kudea daitekela.